Nota prawna

Pliki „Cookies”

W celu zoptymalizowania przeglądania strony: www.urologlodz.pl (dalej zwanej Witryną) używane są tzw. pliki cookies (z ang. ciasteczka). Jeżeli nie wiesz czym są cookies możesz to sprawdzić pod poniższymi linkami:

W ramach Witryny oraz modułów ją wspomagających (czyli wtyczek oraz pluginów, zgodnie z ich definicją przyjętą dla projektu WordPress) mogą być stosowane dwa rodzaje cookies:

  • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony i/lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe, stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim i/lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Witryna może stosować również tzw. cookies wydajnościowe (zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony) oraz funkcjonalne (zapamiętywanie ustawień użytkownika). Są to m.in.: cookies WordPress, cookies jQuery – działanie strony, cookies sesyjne oraz cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

Przekierowania z Witryny do innych serwisów oraz źródeł, z których pochodzą materiały zamieszczane na tej stronie, mogą również używać cookies. W tym celu użytkownik musi zapoznać się z polityką cookies poszczególnych stron, gdyż mogą one znacząco odbiegać od zasad działania cookies na tej stronie.

Korzystanie z plików cookies użytkownik może wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu należy skorzystać z opcji używanej aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami producenta oprogramowania w tym względzie.

Prawa autorskie

Witryna (domena, układ programistyczny i funkcjonalny oraz treści merytoryczne) jest własnością autora Witryny, zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze WHOIS (szczegółowe dane ujęto w odrębnej umowie zawartej z Rejestratorem domeny).

Publikowane treści, w tym treści multimedialne oraz ich układy w ramach Witryny nie mogą być reprodukowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez zgody właściciela praw autorskich (w części lub całości). Jeśli chcesz skorzystać z informacji z tej strony, lub zamieścić je na innej stronie lub opracowaniu, podaj źródło oraz link do tej strony.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie osobiste opinie oraz stan wiedzy autorów o prezentowanych zagadnieniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia materiałów umieszczonych na stronie przez wszystkie osoby. W szczególności materiały na stronie nie stanowią teorii naukowych czy też innych opracowań o charakterze naukowym.

Po trzecie Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia.

Poza mechanizmami opisanymi w sekcji „Cookies” , w ramach Witryny nie gromadzimy danych osobowych, aczkolwiek jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zostanie to jednoznacznie opisane na stronie poprzez wskazanie celu zbierania danych osobowych oraz zakresu pozyskiwanych informacji.