Prof. Jeromin

Zrzut ekranu 2014-03-20 o 07.19.47

Prof. dr hab. n. med. Leszek Jeromin Urodził się 30 X 1937 roku w Łodzi z matki Zdzisławy   z Wallów i Ojca Zygmunta. Dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście, gdzie przetrwał okupację niemiecką. Po wyzwoleniu uczęszczał do szkoły podstawowej przy Ul.Jaracza 63, a następnie do VIII Liceum ogólnokształcącego im.Adama Asnyka przy Ul.Wierzbowej. Maturę otrzymał w 1955 r.

Egzaminy wstępne na Akademię medyczną zdał w 1956 roku i został przyjęty na studia. Dyplom lekarza uzyskał w 1963 roku. Po rocznym stażu podyplomowym został lekarzem rejonowym. W 1964 roku pracował w Klinice Chirurgii kierowanej przez profesora Mariana Stefanowskiego. W kwietniu 1965 roku otrzymał etat  w P.S.K. w Klinice Urologii, a od października 1965 roku został asystentem Profesora Ludwika Mazurka. W 1968 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii. W 1968 roku kierownikiem Kliniki został Prof. Karol Stąpor.

W 1970 roku obronił rozprawę doktorską ,,Wartość porównawcza badań cytologicznych i histopatologicznych we wczesnym rozpoznawaniu wznowy nowotworów nabłonkowych pęcherza moczowego”. Specjalizację II stopnia z urologii uzyskał w 1972 roku. W 1973 roku Klinika została przeniesiona do Szpitala im. Mikołaja Kopernika. W 1981 roku został kierownikiem Kliniki Urologii do roku 2004. Rozprawę habilitacyjną obronił w 1980 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 roku. Wykształcił 22 specjalistów Urologii, był promotorem 20 doktoratów i 4 habilitacji. Napisał ponad 450 publikacji do czasopism naukowych na całym świecie.

Był członkiem Polskiego, Europejskiego oraz Centralno Europejskiego Towarzystwa  Urologicznego a także Członkiem korespondentem Niemieckiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Był Prezydentem 30 kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2000 roku oraz 4 kongresu Centralno Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w 2002 roku w Łodzi. Był również przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Urologicznego w latach 1983-1992.

Ojciec zmarł rano 13 grudnia 2009 roku.

Marek i Katarzyna Jeromin